<<   N. 4124   >>

★ Kort begrip der astrologie, of De nieuwe planeet-lezer: waarin men de ware gesteldheid der hemel- en loopkunde in al hare deelen kan nagaan, hoe men een horoscoop moet opmaken om de lotgevallen, aangeborene aard en natuurlyke eigenschappen van ieder mensch te vinden, of iemand veel fortuin zal hebben, meer als één huwelyk zal doen, kinderen zal bekomen of groote rijkdommen nalaten: waarbij gevoegd is een astrologische almanak en de behoorlijke tafels van de graden, minuten en poolshoogte, daar dezelve op gemaakt zijn […] Astrologische Almanach […]. Te Amsterdam By Lourens Groenewoud, op’t boek van de Nieuwedyk en oude Haarlemmmer-fluis. MDCCLXXXVIII (1788).

In 8° oblungo, *8 A-G8 H-L4; [ ]1 A-L8 M6, pp. xvi 1-246; cc. [1], pp. 186, cc. [1]. Fregi ai 2 frontespizi. Nella seconda parte, alle pagine 10, 12, 18, 46 sono incisi oroscopi cui seguono analitici commenti. I verso dei titoli delle 2 parti sono bianchi.

Prima edizione.

Ampio trattato di astrologia, che insuperabili ostacoli linguistici non mi consentono di commentare.

Esemplari: Bibliotheek Van de Universiteit Amsterdam; Rijksuniversiteit Gröningen; Koninkljike Bibliotek.

Bibliografia: Houzeau-Lancaster 5477.

Altre edizioni:

[1795?], Amsterdam. Fonte relativa: Houzeau-Lancaster 5477;

1825, Amsterdam, C.J. Koster, in 4°, 25 cm, pp. xvi 146. Esemplare della Universiteit Leiden. Bibliografia relativa: Houzeau- Lancaster 5477.