<<   N. 4514   >>

★ Liefhebber der Waarheid, Een [1613?-1684]. Philosophische bedenkingen over de conjunctie van de planeten, Jupiter, Mars, Venus, Mercurius en de Maan, op den 8en May 1774 staande te gebeuren, en wel over de mogelijke en waarschijnlijke sterre-en natuurkundige gevolgen deezer conjunctie […]. Te Leeuwarden By Abraham Ferwerda en Gerrit Tresling, 1774.

In 8° (16 cm), A-E8 F4, pp. 88. 1 capilettera xilografico a pagina 3.

Esemplari: Universiteit Leiden; Tresoar Library Leeuwarden; Erasmus Universiteit Rotterdam; Maastricht Universiteit; Koninklijke Bibliotheek; Vrije Universiteit;.Gröningen Universiteit.

Bibliografia: Houzeau-Lancaster 5842.