<<   N. 5721   >>

Oller, Ermenegildo [XVII secolo]. Discursos Astronomichs, sobre lo present any 1643 en que se declaran los successos del any per las quatre quartas principals quatre eclipses, las mutacions dels Reganes, y mutacio dels ayres per las quartas dels mesos: computats los girants, quarts, y plens de la Lluna al meridiano de Barcelona: note lo pratich en la art lo tercer Discurs que es singular, y se veuran cunplers sos efectes despres de mort Felip Quart. [En Barcelona] en la Estampa de Iaume Romeu deuant sant Iaume 1642.

In 8°, cc. [16].

Esemplari: British Library; Bibl. Nacional Madrid.

Bibliografia: Gardner 879.