<<   N. 955   >>

Bohomolec, Jan [XVIII secolo]. Prognostyk zly czy dobry komety roku 1769 y 1770, albo natura y koniec komet z Przydatkiem Opisania krotkiego obrotow Niebios y Reiestru tak Komet, iako też przypadkow znacznieyszych od potopu świata aż do tego roku […] Przez X. Jana Bohomolca […]. Warszawie, w Drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey w Kollegium [dopo il 9 luglio] 1770.

In 4° (23 cm), cc. [4], pp. 36; 304 (i.e. 306); pp. 255 (i.e. 260), cc. [5] [4 fuori testo con incisioni]. Dedica al Reverendo Patri Carolo Wyrwicz [...] Rectori Collegii Nobilium Varsaviensis [...], datata Septimo Idus Julii A. MDCCLXX.

E’ una delle pochissime opere in polacco (lingua che mi è del tutto sconosciuta) che ho ritenuto di descrivere. Essa ha quale oggetto la cometa di Charles Messier (il suo scopritore, 1730-1817), che rimase visibile per molti mesi. Scrisse di questo corpo celeste anche l’italiano Domenico Zucconi (vedi la scheda n. 8979).

Esemplari: Warszawa - Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk; Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu; Warszawa - Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego; Katowice - Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego; Kielce-Bibliotheka Uniwersyteka; BNF; Cambridge University.